Informačný systém dopravy Lupus Misys-Car Geodetický a geografický softvér Kokeš Atlas

Služby

Informačný systém riadenia podnikovej dopravy systémom GPS.

Poskytovanie služby dopravného portálu pre sledovanie vozidiel.

Tvorba informačných systémov na zákazku.

Predaj geodetického software.

Predaj software v oblasti dopravy.