Informačný systém dopravy Lupus Misys-Car Geodetický a geografický softvér Kokeš Atlas

O firme

H21 s.r.o. je spoločnosť zameraná na služby v oblasti ekonomického poradenstva, projektovania a tvorby informačných systémov, najmä v oblasti geografických informačných systémov a manažérskych informačných systémov.

Naším cieľom je poskytovanie špecializovaných systémov využívajúcich moderné technológie na získavanie dát o prevádzke a fungovaní zákazníkovej spoločnosti a následne spracovanie dát za účelom analýzy ekonomiky zákazníka.

Presadzujeme informačné technológie tam, kde je možné ich implementáciou ušetriť prevádzkové náklady alebo zvýšiť konkurencie schopnosť nášho zákazníka.

Ponúkame vám modulárne riešenie informačného systému sledovania podnikovej dopravy založenej na zázname a vyhodnocovaní polohových údajov o pohybe vozidiel.

Systém ponúka nasledovné možnosti:
  • automatický záznam pohybu vozidiel z údajov družicového systému GPS (Global position system) nezávislý na činnosti vodiča, so zaznamenaním polohy, dátumu a času, rýchlosti a prejdenej vzdialenosti;
  • spracovanie zaznamenaných dát do formy knihy jázd - záznamu o prevádzke vozidla;
  • zobrazenie jázd v mape slovenskej republiky, Českej republiky resp. Európy;
  • automatizácia procesu objednávania a prideľovania vozidiel podnikovej dopravy, od výberu vozidla, po spracovanie cestovného príkazu s možnosťou vyplnenia výkazu o služobnej ceste prenesením údajov z knihy jázd;
  • analýza jázd služobných vozidiel (trás automobilov a vodičov, využitia vozidiel - vyťaženosti) pomocou číselných štatistík, grafov a tvorby tematických grafických výstupov z prezentáciou štatistík a analýz pohybu vozidiel v mape;
  • podpora plánovania vyťaženosti vozidiel, údržby a opráv vozidiel, plánovanie a optimalizáciu trás vozidiel;
Pri budovaní systému je možné pristupovať k cieľovému riešeniu postupnými krokmi podľa potrieb a finančných možností zákazníka, pričom každá čiastková investícia sa okamžite zhodnocuje úsporou prevádzkových nákladov.

Ponúkané varianty

Dajte nám dôveru, my Vám dáme odpovede:
  • H21 s.r.o. je spoločnosť zameraná na služby v oblasti ekonomického poradenstva, projektovania a tvorby informačných systémov, najmä v oblasti geografických informačných systémov a manažérskych informačných systémov.
  • Predmetom našej činnosti je poskytovanie služieb v oblasti najnovších informačných technológii v spojení s ekonomickým poradenstvom.
  • Naším cieľom je poskytovanie špecializovaných systémov využívajúcich moderné technológie na získavanie dát o prevádzke a fungovaní zákazníkovej spoločnosti a následne spracovanie dát za účelom analýzy ekonomiky zákazníka.
  • Presadzujeme informačné technológie tam, kde je možné ich implementáciou ušetriť prevádzkové náklady alebo zvýšiť konkurencie schopnosť nášho zákazníka.