Informačný systém dopravy Lupus Misys-Car Geodetický a geografický softvér Kokeš Atlas

MYSIS-CAR

MISYS-CAR Trace

MISYS-CAR Trace je jedným z produktov systému MISYS-CAR. Ide o elektronickú knihu jázd pre vozidla vybavené off-line mobilnými GPS jednotkami. Ide o "krabicový” SW, inštalovateľný na ľubovoľnom PC s operačným systémom Windows. Je vhodný pre jedno alebo málo vozidiel, spravovaných jedným užívateľom.

Má minimálne nároky na HW vybavenie a nepotrebuje žiadny ďalší podporný SW. Licencie sú prideľované na vozidlo v systéme a používajú štandartné rastrové podklady príslušnej lokality. V základnom prevedení nie je rozšíritelný o dalšie mapové podklady.
MISYS-CAR Monitor

MISYS-CAR Monitor je variant systému MISYS-CAR s funkciami pre sledovanie vozidiel v reálnom čase. Je možné ho používať iba s mobilnými jednotkami on-line, ktoré v reálnom čase posielajú systému aktuálnu pozíciu vozidiel, v ktorých sú namontované.

Sledovať vozidla možno dvoma spôsobmi:
  • 1. Pomocou internetového sledovacieho (ľahkého) klienta - z ľubovoľného počítača v sieti intranetu/Internetu, ktorý má nainštalovaný prehliadač www stránok.
  • 2. Pomocou dispečerského (ťažkého) klienta - desktopovej aplikácie, nainštalovanej na konkrétny klientský počítač a chránenej HW kľúčom (hardlockom).
Variant MISYS-CAR Monitor neuchováva dáta uskutočnených jázd, je však možné zobraziť spätne trasu vozidla z nedávnej minulosti.
MISYS-CAR Fleet

MISYS-CAR Fleet je variant systému MISYS-CAR s funkciami pre tvorbu elektronickej knihy jázd. Je ju možné používať s mobilnými jednotkami off-line alebo on-line. On-line jednotky automaticky, bez zásahu obsluhy, v závislosti na konkrétnom nastavení posielajú systému aktuálnu pozíciu vozidiel, v ktorých sú namontované a ďalšie polohové a stavové informácie do knihy jázd. U off-line jednotiek je naopak nutné preniesť dáta na pamäťovom médiu z jednotky, namontovanej vo vozidle do systému MISYS-CAR.
MISYS-CAR Control

MISYS-CAR Control je variant systému MISYS-CAR s funkciami pre sledovanie vozidiel v reálnom čase a tvorby elektronickej knihy jázd. Je možné ju používať s mobilnými jednotkami off-line alebo on-line, ktoré v reálnom čase posielajú systému aktuálnu pozíciu vozidiel, v ktorých sú namontované. Je to najmohutnejší štandardný variant systému.

Sledovať vozidlá je možné dvoma spôsobmi:
  • 1. Pomocou internetového sledovacieho (ľahkého) klienta - z ľubovoľného počítača v sieti intranetu/Internetu, ktorý má nainštalovaný prehliadač www stránok.
  • 2. Pomocou dispečerského (ťažkého) klienta - desktopovej aplikácie, nainštalovanej na konkrétny klientský počítač a chránenej HW kľúčom (hardlockom).
V prípade použitia jednotiek off-line nie je možné vozidlá sledovať, preto sa variant MISYS-CAR Control nepoužíva pre vozový park s čisto off-line jednotkami ale pre vozový park hybridný, obsahujúci off-line aj on-line jednotky.